Třída Včelky

Praktické informace

Třídní učitelky:  Lucie Newaldová, Mgr. Kristýna Holubová

OMLUVENKY DĚTÍ

Děti z této třídy omlouvejte prosím na čísle: 602 534 987

ostatní

Aktivity

program na červen

„Se žirafou za sluníčkem“

Začínajícím létem nás provede kamarádka žirafa, která miluje slunce a teplé počasí. Vydáme se s ní do ZOO za ostatními exotickými zvířaty, které pochází ze všech koutů světa. Poznáme i některá nová zvířata, která ještě neznáme a společně si o nich popovídáme. Dále nás žirafa inspiruje k výletům nejen do okolí, ale i do světa, jelikož sama dohlédne až do dalekých krajin. Budeme si všímat rozdílností mezi jednotlivými národy. Také se dozvíme něco o našem kraji – životu na vesnici a ve městě, seznámíme se státními znaky a symboly. Celým měsícem nás pak budou provázet nové písničky, pohádky a příběhy, kterými se ještě více naladíme na letní prázdniny.

INTEGROVANÉ BLOKY

 • Naše země – poznáváme místo kde žijeme, města a vesnice
  (hlavní město ČR, státní symboly a znaky)
 • Exotická zvířátka v ZOO
 • Hurá, budou prázdniny – cestujeme po světě (světadíly a
  multikultura)
 • Léto začíná

AKCE

program na květen

„Berušky se probouzejí“

Beruška nám ukáže rozkvetlou přírodu a seznámí nás s hmyzími kamarády žijícími na louce i v lese a drobnými živočichy a zvířátky, které jsou doma ve vodním prostředí. Budeme pozorovat jejich chování, vlastnosti, připomeneme si důležitost těchto malých tvorů pro přírodu. Dozvíme se jak pečovat o zahrádku na jaře. Osvojíme si poznatky o koloběhu vody v přírodě a uvědomíme si význam čistoty vody pro život člověka a význam vody pro život vůbec. Společně oslavíme svátek maminek.

INTEGROVANÉ BLOKY

 • Moje maminka má svátek
 • Malí zahradníci – poznáváme a sázíme jarní druhy zeleniny, rozlišujeme květiny a kvetoucí stromy a keře
 • Hmyzí kamarádi – co se děje v trávě
 • Od pramínku k řece – voda kolem nás, koloběh vody v přírodě, živočichové

AKCE

Plavání – 2. 5, 9. 5, 16. 5, 23. 5

7. 5. Besídka ke Dni matek – od 15.30h
20. 5. Focení dětí
29. 5. Rozloučení s předškoláky – odpolední program
31. 5. Dopolední program se včelařem