Pro rodiče

Režim dne

Stravování

Jídelníček (zde vkládáme aktuální jídelníček)

Platby

Pro uchazeče

Poprvé do školky

Naše praktická doporučení pro nováčky najdete zde. Oficiální desatero pro rodiče předškolních dětí si můžete přečíst zde.

 

Jak pomoci školce

Poděkování 

Z celého srdce děkujeme rodičům a přátelům naší školky za převážně věcné dárky a pomůcky pro děti. Všechny nám poslouží ke zpestření pracovní náplně dětí. Vašeho vstřícného přístupu si velice vážíme a doufáme v další milou spolupráci ve školním roce 2019/2020.

Kristýna Holubová, ředitelka MŠ

 

 

Můžete přispívat formou:

Finančních darů, které všechny řádně evidujeme prostřednictvím darovacích smluv. Ze získaných peněz se snažíme obnovovat vybavení pro děti ve školce nebo přispívat na výlety, výukové programy atd. Tyto částky také používáme na Hravé inline a plavání pro děti z dětského domova.

Materiálních darů – vítáme hračky do MŠ i na zahradu, stavebnice, knížky (neponičené), ale i ústřižky látek, různých druhů papíru, knoflíky a jiné materiály, které využijeme pro výtvarné tvoření nebo na výzdobu školky (po dohodě s vedením školy co by bylo potřeba).

Dokumenty MŠ

Dokumenty MŠ Pomněnka

Školní řád **
Školní vzdělávací program **
Řád školní jídelny / výdejny **
Vnitřní a provozní řád, Sanitační řád *
Požární a evakuační plán ***
Traumatologický plán *

GDPR – aktualizujeme

* dokument je v platném znění archivován v ředitelně MŠ a též je veřejně přístupný v šatně MŠ
**  dokument je v platném znění archivován v ředitelně MŠ
*** umístěno viditelně v budově MŠ