Pro rodiče

Režim dne

Denní režim dětí v MŠ (doc)
Příchod dětí a jejich vyzvedávání, harmonogram činností.

Stravování

Platby

Školkovné (dokument aktualizujeme)
Platba za stravu (doc)
Miluše Skalová, účetní (miluseskalova@seznam.cz)

Pro uchazeče

Přijímací řízení

Zápisy do MŠ pro rok 2019/2020: 14. 5. od 10.00 do 18.00 hod.

Žádost o přijetí do MŠ (doc)

Zápis do MŠ – kritéria (doc)

Poprvé do školky

Pro rodiče připravujeme nejčastější otázky a odpovědi k chodu MŠ.

Jak pomoci školce

Vážení rodiče a přátelé školky,
dovolte, abychom Vám upřímně poděkovali za Vaši dosavadní laskavou podporu a různorodou pomoc. Naší snahou je i v letošním školním roce připravovat pro naše děti pestré a inspirativní aktivity. Dovolujeme si Vás proto poprosit o spolupráci, budeme vděčni za jakoukoliv pomoc dle Vašich možností. Věříme, že se nám tak naše plány podaří realizovat ke spokojenosti dětí i Vás rodičů. Děkujeme.

Aktuální poděkování patří všem rodičům kteří v měsíci březnu vypomáhali MŠ. Zvláštní poděkování bychom rádi vyjádřili panu Wurmovi za příspěvek na taneční kroužek malých princezen z DD a panu Kortusovi za pracovní pomůcky pro děti. Seznam našich sponzorů připravujeme.

Můžete přispívat formou:

Finančních darů, které všechny řádně evidujeme prostřednictvím darovacích smluv. Ze získaných peněz se snažíme obnovovat vybavení pro děti ve školce nebo přispívat na výlety, výukové programy atd. Tyto částky také používáme na Hravé inline a plavání pro děti z dětského domova.

Materiálních darů – vítáme hračky do MŠ i na zahradu, stavebnice, knížky (neponičené), ale i ústřižky látek, různých druhů papíru, knoflíky a jiné materiály, které využijeme pro výtvarné tvoření nebo na výzdobu školky (po dohodě s vedením školy co by bylo potřeba).

Dokumenty MŠ

Školní řád

Školní řád (doc)

 

Hospodaření

Rozpočet za rok 2018 (pdf)
Rozpočet na rok 2019-2020 aktualizujeme.

 

Další dokumenty

GDPR (doc)
Vnitřní a provozní řád *
Řád školní jídelny / výdejny **
Sanitační řád *
Požární a evakuační plán ***
Traumatologický plán (doc)

 

* dokument je v platném znění archivován v ředitelně MŠ a též je veřejně přístupný v šatně MŠ
**  dokument je v platném znění archivován v ředitelně MŠ
*** umístěno viditelně v budově MŠ