Pro rodiče

Režim dne

Denní režim dětí v MŠ (doc)
Příchod dětí a jejich vyzvedávání, harmonogram činností.

Stravování

Platby

Školkovné 2019/2020 (doc)
Platba za stravu 2019/2020 (doc)
Miluše Skalová, účetní (miluseskalova@seznam.cz)

Pro uchazeče

Přijímací řízení

Žádost o přijetí (doc)

Výsledky zápisu do MŠ na rok 2019/20 (doc) Prosíme o laskavé sdělení (mailem, telefonicky) rodičů přijatých dětí, zda jejich dítě v září 2019 do naší MŠ nastoupí. Děkujeme.

Podklad k vyjádření rozhodnutí o přijetí či nepřijetí (doc)

Jak pomoci školce

Aktuální poděkování 

Z celého srdce děkujeme rodičům a přátelům naší školky za převážně věcné dárky pro děti. Všechny nám sloužily ke zpestření pracovní náplně dětí. Vašeho vstřícného přístupu si velice vážíme a doufáme v další spolupráci ve školním roce 2019/2020. Všem přejeme krásné léto a těšíme se opět po prázdninách naviděnou!

Za pracovnice MŠ, Jitka Tarabová, dočasná ředitelka

 

 

Můžete přispívat formou:

Finančních darů, které všechny řádně evidujeme prostřednictvím darovacích smluv. Ze získaných peněz se snažíme obnovovat vybavení pro děti ve školce nebo přispívat na výlety, výukové programy atd. Tyto částky také používáme na Hravé inline a plavání pro děti z dětského domova.

Materiálních darů – vítáme hračky do MŠ i na zahradu, stavebnice, knížky (neponičené), ale i ústřižky látek, různých druhů papíru, knoflíky a jiné materiály, které využijeme pro výtvarné tvoření nebo na výzdobu školky (po dohodě s vedením školy co by bylo potřeba).

Dokumenty MŠ

Školní řád

Školní řád (doc)

 

Hospodaření

Rozpočet za rok 2018 (pdf)
Rozpočet na rok 2019-2020 aktualizujeme.

 

Další dokumenty

GDPR (doc)
Vnitřní a provozní řád *
Řád školní jídelny / výdejny **
Sanitační řád *
Požární a evakuační plán ***
Traumatologický plán (doc)

 

* dokument je v platném znění archivován v ředitelně MŠ a též je veřejně přístupný v šatně MŠ
**  dokument je v platném znění archivován v ředitelně MŠ
*** umístěno viditelně v budově MŠ