PLÁN ČINNOSTI A MIMOŘÁDNÝCH AKCÍ - naplánované akce na školní rok 2018/2019 (některé termíny se mohou změnit, aktualizovat budeme vše průběžně v sekci AKTUALITY)

 

„Medvídek NIVEA pomáhá dětem s přípravou na školu“  - integrační a vzdělávací projekt pro předškoláky

Přirozeně stimuluje děti ke hře a tvořivým činnostem, v nichž se zároveň učí prověřovat a hodnotit vlastní síly a schopnosti. V souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní výchovu naplňuje následující hlavní cíle: integrační, vzdělávací a výchovné.

  • Program vychází z požadavků na současné předškolní vzdělávání, jak je stanovuje Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Podporuje u předškolních dětí individuální rozvojové možnosti a pomocí her a smysluplně navozených tvořivých činností nenásilně ovlivňuje jejich vztah k poznávání a učení.
  • Hlavní pozornost věnuje dětem, které v přípravě na přechod z mateřské školy do první třídy potřebují pomoc. Připravuje promyšlenou vzdělávací nabídku pro děti s drobnými nedostatky, opožděným vývojem a specifickými vzdělávacími potřebami, které mají odloženou školní docházku.
  • Je zpracován ve spolupráci s odborníky v oblasti předškolní pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Gesci nad projektem převzala doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Medvídkovi NIVEA vtiskl jedinečnou podobu akademický malíř Gabriel Filcík.
Medvídek Nivea vám posílá pozdrav:
Milé děti, mám nového kamaráda Králíka, který bydlí u svého nejlešího kamaráda Čendy a jeho mladší sestřičky Bětky. Spolu s nezbednou vílou je baví objevovat neznámá místa. Děti, nahlédnětě spolu s rodiči do světa pohádek na www.nivea.cz v sekci VYBRALI JSME PRO VÁS naleznete Nivea pohádky a společně si je přečtěte. Můžete si vytisknout a vymalovat ty nejhezčí obrázky z příběhů.
                                                                                                                     Váš Medvídek Nivea


obr. projekt

Celoroční projekt je určen pro děti předškolního věku, zohledňuje jednotlivé věkové kategorie (3 – 4 let; 4 – 5 let; 5 – 6 let).

Cíl: pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět.

Obsah: přirozená cvičení – atletika, obratnost - gymnastické dovednosti, manipulace s míčem, netradiční činnosti, rozvíjení poznání

Motivace: zvířátka, která provázejí děti v rámci jednotlivých činností, samolepky

V rámci projektu není záměrem, aby děti vzájemně soupeřily, nechceme vytvářet stresující situace pro méně zdatné děti. Zaměříme se na respektování a rozvoj individuálních předpokladů, které jsou ve svém důsledku přínosem pro celou skupinu. Rádi bychom, aby plnění jednotlivých úkolů přinášelo dětem potěšení a radost z pohybu, naučilo je překonávat překážky a rozvíjelo jejich samostatnost při dalším zdokonalování pohybových dovedností.Březen (měsíc knihy)

Projekt: "Mami, tati, babi, dědo, přečteš mi pohádku?"Duben (měsíc bezpečnosti)

Projekt prevence zdraví: "Jak být zdravý čím dál víc a své tělo uchránit"Červen

Projekt: "Ten umí to a ten zas tohle"