Měsíční programy

Program na březen

„vítání jara“

AKCE
1. 3. a 4. 3.
Termíny plavání
5. 3. od 17.00 hod. Třídní schůzky
15. 3. Andersenova noc (spaní ve školce)
19. 3. Ekoprogram „vzduch“
Vítání jara – téma „Sázím, sázíš, sázíme!“
25. 3. Návštěva ZŠ Kamenice s předškoláky „Škola na zkoušku“

PROJEKT
„Mami, tati, babi, dědo, přečteš mi pohádku?“

TÉMATICKÉ OKRUHY
Sluníčko se probouzí – první jarní květiny
Moje kniha
EKO – Co patří a nepatří do přírody, Koloběh vody

PŘEDŠKOLÁCI
Počítání do 10
Seznamujeme se s abecedou

 

Program na duben

„měsíc bezpečnosti“

AKCE
5. 4. 
Program plný iluzí a kouzel
16. 4. od 14.30 do 17.00 hod. Velikonoční dílnička s rodiči pod vedením paní Šedé. Srdečně Vás, jako přátele naší školky, zveme na tuto akci a těšíme se na setkání a tvoření s Vámi.
24. 4. od 14.30 do 17.00 hod. Den otevřených dveří
30. 4. Rej čarodějnic

PROJEKT
„ Jak být zdravý čím dál víc a své tělo uchránit ”

TÉMATICKÉ OKRUHY
Domácí zvířátka a jejich mláďátka
Zvířátka ve volné přírodě
Velikonoční svátky
Čarodějnice

PŘEDŠKOLÁCI
Seznamujeme se s abecedou – písmena A, B, C, D, E, M, N
Počítání do 10
Prostorová orientace

Zájmové aktivity

Výtvarná činnost

Šikulové – Lucie Newaldová

Taneční činnost

Princezny – Lenka Doležalová

Jazyková činnost

První anglická slovíčka – Eliška Malátová

Logopedické hry a činnosti

Slovíčko – Jitka Tarabová

Turistická činnost

Putování za pomněnkou – vyučující

Předškolní příprava

A půjdu do školy – Jitka Tarabová

Hravé lyžování

Hravé in-line

Plavecké kurzy

Plavecký bazén Benešov

Projekty

Medvídek NIVEA pomáhá dětem s přípravou na školu

Integrační a vzdělávací program přirozeně stimuluje děti ke hře a tvořivým činnostem, v nichž se zároveň učí prověřovat a hodnotit vlastní síly a schopnosti.

Více informací o projektu

Projekt MRKVIČKA

Naše školka patří do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu „MRKVIČKA“

Osvědčení – Projekt MRKVIČKA (pdf)

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Více informací o projektu

Jak funguje projekt u nás ve školce (doc)

 

 

Pravidelné činnosti

Učíme se

Tvoříme

Sportujeme

Hrajeme si

Jsme venku