Měsíční programy

Program na květen

AKCE

6. 5. Koňská farma Barochov

14. 5. 10.00 – 18.00 hod. Zápis do Mateřské školky. Výsledky přijímacího řízení 22. 5. na webu MŠ, dokumentace k vyzvednutí v ředitelně od 9.00 do 17.00 hod. (popř.kdykoli po domluvě s ředitelkou MŠ).

Beseda se včelařem, Beseda s hasiči (termíny budou upřesněny dle možností aktérů)

PROJEKT
Hurá do přírody, Vesmír

TÉMATICKÉ OKRUHY

Hurá do přírody

Malí zahradníci – v říši květin

Maminkám k svátku

Naše planeta – světadíl a vesmír

PŘEDŠKOLÁCI
Opakujeme a jsme již jednou nohou ve škole

Program na červen

AKCE

Oslava Dne dětí ve spolupráci s OÚ, SDH (program připravujeme)

4. 6. výlet do ZOO Chleby více info zde

19.6. hudební program s kytarou

19. 6. od 15h Besídka a slavnostní rozloučení s předškoláky „ pasování na školáky. ”

21. 6. odpoledne plné zábavy, letní spaní ve školce (časový harmonogram bude upřesněn)

PROJEKT
„Ten umí to a ten zas tohle”

TÉMATICKÉ OKRUHY

Svět v pohybu

Náš je svět

Moje rodina                                   

Řemesla a profese

PŘEDŠKOLÁCI
Umět dokončit příběh „ co by se stalo kdyby…….”

 

Spolupracujeme

Besedy a programy pro děti ve spolupráci – Sbor dobrovolných hasičů Řehenice, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zájmové aktivity

Výtvarná činnost

Šikulové – Lucie Newaldová

Taneční činnost

Princezny – Lenka Doležalová

Jazyková činnost

První anglická slovíčka – Eliška Malátová

Logopedické hry a činnosti

Slovíčko – Jitka Tarabová

Turistická činnost

Putování za pomněnkou – vyučující

Předškolní příprava

A půjdu do školy – Jitka Tarabová

Hravé lyžování

Hravé in-line

Plavecké kurzy

Projekty

Medvídek NIVEA pomáhá dětem s přípravou na školu

Integrační a vzdělávací program přirozeně stimuluje děti ke hře a tvořivým činnostem, v nichž se zároveň učí prověřovat a hodnotit vlastní síly a schopnosti.

Více informací o projektu

 

 

 

 

Projekt MRKVIČKA

Naše školka patří do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu „MRKVIČKA“

Osvědčení – Projekt MRKVIČKA (pdf)

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Více informací o projektu (doc)  Jak funguje projekt u nás ve školce (doc)        Náš diplom za účast v projektu (pdf)

 

 

VÝTVARNÝ PROJEKT „Školka plná dětí“ 2019

Výtvarná přehlídka a soutěž pro předškoláky, kam jsme posílali obrázky našich dětí.

Poděkování za účast a pozvánka na výstavu (doc)

Pravidelné činnosti

Učíme se

Tvoříme

Sportujeme

Hrajeme si

Jsme venku