Měsíční programy

Program na duben

„měsíc bezpečnosti“

AKCE

16. 4. od 9.00 hod. „Policie ve školce“  Od 14.30 do 17.00 hod. Velikonoční dílnička s rodiči pod vedením paní Šedé. Srdečně Vás, jako přátele naší školky, zveme na tuto akci a těšíme se na setkání a tvoření s Vámi.
24. 4. od 14.30 do 17.00 hod. Den otevřených dveří
30. 4. Rej čarodějnic

PROJEKT
„ Jak být zdravý čím dál víc a své tělo uchránit ”

TÉMATICKÉ OKRUHY
Domácí zvířátka a jejich mláďátka
Zvířátka ve volné přírodě
Velikonoční svátky
Čarodějnice

PŘEDŠKOLÁCI
Seznamujeme se s abecedou – písmena A, B, C, D, E, M, N
Počítání do 10
Prostorová orientace

Program na květen

 

AKCE

6. 5. Koňská farma Barochov
14. 5. 10.00 – 18.00 hod. Zápis do Mateřské školky
Beseda se včelařem, Beseda s hasiči

PROJEKT
Hurá do přírody, Vesmír

TÉMATICKÉ OKRUHY
Hurá do přírody
Malí zahradníci – v říši květin
Maminkám k svátku
Naše planeta – světadíl a vesmír

PŘEDŠKOLÁCI
Opakujeme a jsme již jednou nohou ve škole

Spolupracujeme

Besedy a programy pro děti ve spolupráci – Sbor dobrovolných hasičů Řehenice, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

Zájmové aktivity

Výtvarná činnost

Šikulové – Lucie Newaldová

Taneční činnost

Princezny – Lenka Doležalová

Jazyková činnost

První anglická slovíčka – Eliška Malátová

Logopedické hry a činnosti

Slovíčko – Jitka Tarabová

Turistická činnost

Putování za pomněnkou – vyučující

Předškolní příprava

A půjdu do školy – Jitka Tarabová

Hravé lyžování

Hravé in-line

Plavecké kurzy

Projekty

Medvídek NIVEA pomáhá dětem s přípravou na školu

Integrační a vzdělávací program přirozeně stimuluje děti ke hře a tvořivým činnostem, v nichž se zároveň učí prověřovat a hodnotit vlastní síly a schopnosti.

Více informací o projektu

 

 

Projekt MRKVIČKA

Naše školka patří do celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou/environmentální výchovu „MRKVIČKA“

Osvědčení – Projekt MRKVIČKA (pdf)

Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Projekt si klade za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní sportování, vede je k týmové spolupráci a přináší radost z plnění úkolů jak individuálních, tak skupinových.

Více informací o projektu (doc)  Jak funguje projekt u nás ve školce (doc)

 

 

VÝTVARNÝ PROJEKT „Školka plná dětí“ 2019

Výtvarná přehlídka a soutěž pro předškoláky, kam jsme posílali obrázky našich dětí.

Poděkování za účast a pozvánka na výstavu (doc)

Pravidelné činnosti

Učíme se

Tvoříme

Sportujeme

Hrajeme si

Jsme venku